امکان بازگشت کالا تا 7 روز

امکان بازگشت کالا تا 7 روز

بازگشت کالا

در صورتیکه پس از دریافت محصول ، متوجه وجود نقص یا ایرادی شدید و یا به هر دلیل از خرید خود منصرف گشتید ؛ به مدت 7 روز فرصت دارید با همکاران ما تماس گرفته و نسبت به تعویض کالا و یا انصراف از خرید و بازگشت محصول اقدام نمایید.

چنان چه سفارش شما در حین حمل و نقل دچار آسیب شده باشد حداکثر ظرف مدت 24 ساعت ما را مطلع سازید ؛ در غیر این صورت امکان بازگشت وجود ندارد.