نمایندگی های کرمان صنایع دستی آقاجانی

68
نمایندگی داخلی
6
نمایندگی خارجی
جناب آقای مجتبی شهریاری
کد نمایندگی: 3408
کرمان _ بازار مسگرها، میدان گنجعلیخان، جنب کاروانسرای میراث فرهنگی، فروشگاه صنایع دستی شهریاری
جناب آقای مجتبی شهریاری
کد نمایندگی: 3407
کرمان - بازار مسگرها، بازار قلعه، ششمین مغازه سمت راست، فروشگاه صنایع دستی شهریاری
جناب آقای شهاب خراسانی
کد نمایندگی: 3401
سیرجان - خیابان نصیری، کوچه تختی 12، پلاک 63، مس و نقره خراسانی
جناب آقای مسلم روح الامینی
کد نمایندگی: 3404
شهرستان سیرجان _ بلوار دکتر صادقی، حد فاصل چهار راه اشکذری و بانک رسالت