نمایندگی های خراسان رضوی صنایع دستی آقاجانی

68
نمایندگی داخلی
6
نمایندگی خارجی
سرکار خانم سمیرا طالب زاده
کد نمایندگی: 5007
مشهد، بلوار سجاد، حد فاصل سجاد 3 و 5، فروشگاه صنایع دستی آرت تایماز
جناب آقای مهدی جاودانی
کد نمایندگی: 5009
مشهد، فلکه آب، بازار امام رضا (ع)، بازار سمت چپ، هشتمین مغازه، پلاک 8/715
جناب آقای علی اسدی نیا
کد نمایندگی: 5008
مجموعه سپاد، خیابان بهارستان، الماس شرق، بین ورودی 3 و 4، پلاک 31221
جناب آقای یونس کشانی
کد نمایندگی: 5005
مشهد _ خیابان کوشش ، کوشش 39 ، بزرگ بازار اطلس ، ورودی B ، پلاک 2144 ، گالری لیپار
جناب آقای جواد محسنیان
کد نمایندگی: 5002
مشهد _ بلوار مدرس ، جنب هتل بزرگ فردوسی ، صنایع دستی خاتم