نمایندگی های لرستان صنایع دستی آقاجانی

68
نمایندگی داخلی
6
نمایندگی خارجی
جناب آقای مسعود سیاهپوش
کد نمایندگی: 0666
خرم آباد، گلدشت شرقی، میدان آرش، خیابان ارغوان، نبش کوچه ارغوان سوم، فروشگاه خُرم مس
جناب آقای وحید بهاروندی
کد نمایندگی: 0661
خرم آباد - خیابان علوی ، بالاتر از میدان امام ، روبه روی بانک کشاورزی ،گالری ایرانیان