نمایندگی های سمنان صنایع دستی آقاجانی

68
نمایندگی داخلی
6
نمایندگی خارجی
جناب آقای امیر طاهریان
کد نمایندگی: 1203
سمنان _ خیابان هفت تیر ، نبش هفت تیر 44 ، صنایع دستی امیر
جناب آقای جعفر مومنی
کد نمایندگی: 1201
گرمسار – میدان شهدا ، خیابان شهیدمنتظری ، فروشگاه هنر ماندگار