نمایندگی های زنجان صنایع دستی آقاجانی

68
نمایندگی داخلی
6
نمایندگی خارجی
جناب آقای مجید نادی
کد نمایندگی: 0244
زنجان-شهرستان ابهر، خیابان طالقانی جنوبی، میدان آسیاب، روبروی مخابرات، فروشگاه صنایع دستی زنجان
جناب آقای پویان ولی
کد نمایندگی: 0246
زنجان-خیابان توحید (خیابان مسگرها)، جنب کاروانسرای دخان، پلاک 33، فروشگاه مس لوتوس