اهمیت تبلیغات در هویت بخشی به مجموعه
اخبار
مدیرسایت

اولین جلسه واحد تبلیغات صنایع‌دستی آقاجانی در سال ۱۴۰۱ برگزار شد

به گزارش روابط‌عمومی صنایع‌دستی آقاجانی، دومین جلسه‌ی گروه تبلیغات با حضور مدیرعامل محترم؛ جناب آقای امیر آقاجانی، معاونت تهران آقای دانیال فاضل و دیگر اعضای

ادامه مطلب »