بازدید فرماندار محترم شهرستان برخوار
31
فروردین

بازدید جناب آقای قربانی فرماندارمحترم شهرستان برخوار و جناب آقای هاشم زاده معاون سیاسی امنیتی فرمانداری شهرستان برخوار از شرکت صنایع دستی آقاجانی روز دوشنبه مورخه ۱۴۰۱/۰۱/۲۹