کارت هدیه آقاجانی

کارت هدیه آقاجانی

کارت هدیه 10 میلیون تومانی

قیمت اصلی ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۹,۷۵۰,۰۰۰ تومان است.

کارت هدیه 5 میلیون تومانی

قیمت اصلی ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۴,۷۵۰,۰۰۰ تومان است.

کارت هدیه 2 میلیون تومانی

قیمت اصلی ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان است.