پخش ویدیو

معرفی شرکت صنایع دستی آقاجانی

پخش ویدیو

نگهداری از محصولات

پخش ویدیو

معرفی محصولات – بخش دوم

پخش ویدیو

نمایشگاه صنایع دستی تهران – بهمن ۱۴۰۰

پخش ویدیو

معرفی محصولات صنایع دستی آقاجانی

پخش ویدیو

فستیوال میراث فرهنگی

پخش ویدیو

موشن صنایع دستی آقاجانی

پخش ویدیو

الصاق سنگ فیروزه

پخش ویدیو

ارسال کالا تهران و اصفهان

پخش ویدیو

نحوه ارسال کالا

پخش ویدیو

فروشگاه تهران صنایع دستی آقاجانی

پخش ویدیو

فروشگاه اصفهان صنایع دستی آقاجانی

پخش ویدیو

طراحی تشعیر-قسمت دوم

پخش ویدیو

طراحی تشعیر-قسمت اول

پخش ویدیو

اجرای نقاشی