فعالسازی و بررسی ضمانت و اصالت کالا

با تشکر از خرید و حسن اعتماد شما !

هنگام ثبت گارانتی به نکات زیر توجه فرمایید:
۱- در صورت خرید چند محصول، لازم است کد ضمانت‌نامه هر محصول به‌صورت مجزا در سایت ثبت و فعال شود.
۲- کارت ضمانت‌نامه بدون برچسب هولوگرام، مشخصات محصول، تاریخ و مهر فروشگاه معتبر نمی‌باشد.
۳- آسیب، ایراد و هرگونه مغایرت در ضمانت‌نامه باید قبل از ثبت در سایت به اطلاع پشتیبانی فروشگاه رسانده شود.